שיעורים נוספים

איך מדברים עם ילדים על השואה?

הרב אלעד טאוב | יום השואה תש"פ