יום הקדיש הכללי

שאלות הלכתיות מזמן השואה

הרב אביחי קצין | יום השואה תש"פ