יום הקדיש הכללי

למה כ"כ חשוב לזכור את נוראות השואה?

הרב יהושע שפירא | יום השואה תש"פ