קדושים

קדושים

למעלה מ-60 שנה למרד גטו וורשה

למעלה מ-60 שנה למרד גטו וורשה

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ניסן - אייר תשס"ה