יום הקדיש הכללי

השואה והמילניום למניינם

אכן ישנו קשר עמוק בין השואה לבין המילניום. לנו תאריך זה אינו אומר כלום, כי אם מזכיר לנו את נחלי הדם שלנו שנשפכו כמים. השיעור ניתן בשנה שלפני השנה הפותחת את המילניום למניינם.

הרה"ג יעקב אריאל | י' בטבת תש"ס