שיעורים נוספים

שואלים ודורשים לפני הפסח

מהו שיעור "כזית" במצה? האם יש צורך בהכשר לכלים חד-פעמיים הרב דוב ליאור על טומאה, על כופתאות ועל התעמלות

הרה"ג דוב ליאור | ניסן תשס"ו