כא - לא שכחנו ולא סלחנו

על הכלל ועל הפרט

שאלת היחס לאחר הגירוש לסובב אותנו, מה בין סלחנות וקבלת ייסורים באהבה להיבדלות מהרשעה ונושאיה, הרב שרייבר בהבחנה בין הפרט לכלל וביצרת תקווה להובלת העגלה

הרב אברהם שרייבר | אב תשס"ז