כא - לא שכחנו ולא סלחנו

תיקוני מלכות

תיקון העולם בנוי על-פי סדר מבנה האדם, מתיקון הראש ועד הרגליים , הרב אריאל פרג'ון מציב את הבירור כפי שהשתקף בגירוש, כחלק מהבירור האחרון בעולם – שאלת הריבון, מי המלך?

הרב אריאל פרג'ון | את תשס"ז