כא - לא שכחנו ולא סלחנו

"וביקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם"

ההבנה וההבחנה במצב המדויק של המציאות, גם אם יש בה צדדים רעים וחשוכים, היא הדרך לעלות על דרך התיקון והגאולה, הרב מיכאל פירר על השכחה שאחזה בנו לייסוד מציאות שלמה וקדושה יותר.

הרב מיכאל פירר | אב תשס"ז