כא - לא שכחנו ולא סלחנו

כלל ופרט בתשובה

איבוד ההכרה בגלות ועל היקיצה. כשם שהיסוד של תשובת הפרט היא השיבה הפנימית אל דבר ה' ומתוכה מיתקנים המעשים כך תשובת הכלל היא השיבה אל היותנו מספרים כבוד ה' ומתוך כך ניגאל .

הרב דוד חי הכהן | כח באב תשס"ז