כא - לא שכחנו ולא סלחנו

שנת השמיטה כשנה של אחריות הדדית

היתר מכירה כהוראת שעה, שבת הארץ לכם – לכולכם.

הרה"ג יעקב אריאל | אב תשס"ז