כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

הרב אברהם שפירא זצ"ל

מתוך "קומי אורי" גיליון 23

מתוך "קומי אורי" גיליון 23

רבנים שונים | כסלו תשס"ח