כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

התורה הגואלת של רבנו

אביי ורבא של דורינו, כוח הנהגה אמיץ

הרב צפניה דרורי | כסלו תשס"ח