כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

לאורו

הרה"ג דוב ליאור | כ"ב כסלו