כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

לאמיתה של תורה

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | כ"ב כסלו תשס"ח