כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

אבינו, אבינו

חוליה מקשרת בינינו לדורות הקודמים

הרב נתנאל יוסיפון | כ"ב כסלו תשס"ח