כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

עמלה של תורה

מצד אחד אסור להתעצל כלל בהספדו של תלמיד חכם, וקל וחומר בזה של מורנו ורבנו. אבל מצד שני, אם לא אומר כל מה שצריך בשלמות אולי גם זו תהיה התעצלות, ואולי יותר נכון "לך דומיה תהילה".

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב כסלו תשס"ח