כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

"גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה"

חובת ההספד, מגמת ההספד ומעלתו, אישיותו המיוחדת, עמלו בתורה, מלחמת שלמות הארץ, פטירת הצדיק, מגמת פטירת הצדיקים, ניחום אבלים,

הרב שלמה בן חמו | כסלו תשס"ח