כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

תורה הגדולה מבניין בית המקדש

צמיחה מתוך היעדר, שימר התורה והעלה אבוקתה,

הרב יונה דברת | כסלו תשס"ח