כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

תורה וארץ-ישראל במשנת הרב שפירא זצ"ל

בכל יום כחדשים, מתוך בחירת ישראל, שמחת לימוד התורה, עמל התורה, כהונת הרב הראשי לישראל, רבנו מנהיג המאבק על ארץ-ישראל,

הרה"ג חיים שטיינר | כסלו תשס"ח