כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

כהונה כלל ישראלית

לימוד חי, צינור אלוקי-גאולתי.

הרב יצחק בן שחר | כסלו תשס"ח