שיחות ליום ירושלים

ירושלים והמקדש על פי הזוהר הקדוש

המקדש וחשיבותו על פי הזהר הקדוש. גאולת השכינה ויחוד הדוד והרעיה , הקדוש ברוך הוא והשכינה, בארבע אותיות שם הויה.

הרב אריה ליפו | כ"ח אייר תשע"ח