שיחות ליום ירושלים

עומד אחר כתלינו

הרב דוד דודקביץ' | איר תשע"ב