שיחות ליום ירושלים

על "נטורי קרתא וחרובי קרתא"

הרב אליהו ממן | איר תשס"ט