שיחות ליום ירושלים

שאיפתנו לשלמות בחומר וברוח

הרב אלקנה ליאור | כ"ח אייר תשע"ב