שיחות ליום ירושלים

מיציאת מצרים אל יום ירושלים

משנה: הכבדת ליבם של הבריטים והערבים הובילה לכיבוש הארץ, לשחרור ירושלים ולהתחזקותנו הכלכלית * ההמשך תלוי רק בנו.

הרב דניאל שילה | איר תשע"ב