שיחות ליום ירושלים

מעבר מגשמי ארעי וחולף לרוחני וקבוע

מעברים בספר שמואל, מעברים בין מצב ארעי של עם ישראל למצב רוחני וקבוע וכן ביום ירושלים.

הרב חיים שרייבר | כ"ח אייר התשע"ד