ספר יחזקאל

יחזקאל וחזון העצמות היבשות במוחש או רק בחזון?

הרב משה צוריאל זצ"ל | אייר תשע"ו