ספר יחזקאל

ראייה כוללת (נבואת יחזקאל מתקיימת לעינינו)

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה באדר-ב' ה'תשנ"ה