כד - דתלשי"ם וט"ו בשבט

חנוך לנער על-פי דרכו

מעיקר חכמת החינוך היא לעמוד על טבע הילד , הרב גרינברג חורז משלמה המלך ועד הרש"ר הירש את יסודות החינוך האינדיבידואלי .

הרב מרדכי גרינברג | י שבט תשס"ח