אסטרונומיה וזמנים בהלכה

הירח

הרב דב בערל וויין | תשע"א