אסטרונומיה וזמנים בהלכה

שיטת הגאונים בחשבון שנות השמיטה

כנס 11 במכון קידוש החודש ע"ש דרייזין

מתוך הכנס ה-11 לענייני קידוש החודש ואסטרונומיה יהודית של מכון קידוש החודש ע"ש דרייזין בישיבת כרם ביבנה.

הרב זלמן מנחם קורן | כו' ניסן תשס"ח