אסטרונומיה וזמנים בהלכה

שיטות רב האי גאון והרמב"ם בחשבון השמיטה

כנס 11 במכון קידוש החודש ע"ש דרייזין

רב האי והרמב"ם מסבירים את דברי ה'סדר עולם' בשתי דרכים שונות; האם ה-14 שנים של הכיבוש היו אחרי המניין או בתוך המניין? מתוך הכנס ה-11 לענייני קידוש החודש ואסטרונומיה יהודית של מכון קידוש החודש ע"ש דרייזין בישיבת כרם ביבנה.

הרב אליהו סולובייצ'יק | כו' ניסן תשס"ח