אסטרונומיה וזמנים בהלכה

הגדרת זמני הלילה

הגדרת זמני השקיעה ובין השמשות. צאת הכוכבים - סימן או סיבה, הסבר המציאות ב"הכסיף העליון והושווה לתחתון", הדעות השונות בהלכה וטעמם. השלכות הגובה מעל פני הים ועונות השנה לאורך בין השמשות.

הרב אליעזר מלמד | כ"ז שבט תשע"א