פסח שני

פסח שני הזדמנות נוספת

בשבוע שחלף ציין העולם היהודי את פסח שני, י"ד באייר. בתקופת המקדש יהודים שלא יכלו להביא את קורבן הפסח בי"ד בניסן קיבלו הזדמנות נוספת להביא אותו ביום הזה. פסח שני הוא יום מיוחד בגלל הרעיון שהתורה נתנה למי שהחמיץ את ההזדמנות הראשונה לקיים את מצוות קורבן הפסח הזדמנות נוספת. על רוב המקרים חל הכלל התלמודי "עבר זמנו בטל קורבנו", אך כאן התורה נותנת הזדמנות נוספת מושלמת לקיים את מצוות קורבן הפסח.

הרב דב בערל וויין | איר תשס"ח