בהעלותך

בין פסח ראשון לפסח שני

הסבר ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני עפ"י המהר"ל.

הרב אביחי קצין | י' סיון תשס"ט