מדורים נוספים

החופשה הגדולה - ההתמודדות

בהשוואה פשוטה ניתן להסיק שהחופשה לה זכינו כילדים דומה לחופשה אותה מקבלים ילדנו, גם אם אין בה תועלת גדולה, בודאי שאין בה נזק משמעותי. אך אין זה כך, המציאות שונה ויש לשים לב לכך.

הרב משה(מוסא) כהן | תמוז תש"ע