חלה

דיני הפרשת חלה

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

הכמויות החייבות בהפרשה, דינן של עיסות מכמה סוגים, 'צירוף סל'.

הרב יאיר שחור | ט' טבת תשע"א