בית המדרש

x
 • קריאה
35 שיעורים
  undefined
  רביבים

  דיני תשעה באב שנדחה ליום ראשון

  דין מעוברות ומיניקות בתשעה באב נדחה - כדינן בשאר הצומות הקלים , אחרי השקיעה בשבת יש להימנע מאכילה ורחיצה, אך נהגו לחלוץ את הנעליים רק לאחר צאת השבת , במוצאי הצום פוקעים גם כל מנהגי האבלות של תשעת הימים , סיכה שאינה לשם תענוג, כגון וזלין לשפתיים סדוקות או משחה נגד עקיצות, מותרת בצום.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

  מי חייב לצום בתשעה באב נדחה?

  כאשר ט' באב חל בשבת, הצום נדחה ליום ראשון. מה הדינים של צום זה? האם יש להקל ליולדת, אשה בהריון ומניקה? הרב עודד מילר עושה סדר בהלכות בסרטון נוסף של סדרת 'נקודה בהלכה'.

  הרב עודד מילר | אב תשפ"ב
  undefined
  לב המועדים

  הלכות והליכות "תשעה באב שחל במוצ"ש"

  הרב יהודה לב | אב תשפ"ב
  undefined
  הלכות תשעה באב

  קיצור דיני תשעה באב שחל ביום ראשון

  הרב יוסף צבי רימון | אב תשפ"א
  undefined
  לב המועדים

  תשעה באב שחל ביום א

  הרב יהודה לב | אב תשפ"א
  undefined
  5 דק'
  נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

  הלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת

  הרב עודד מילר | ג' אב תשפ"א
  undefined
  הלכות תשעה באב

  מתי מתפללים ערבית?

  מתי ואיך מתפללים ערבית בערב ט' באב שחל במוצאי שבת?

  הרב יוסף צבי רימון | אב תשפ"א
  undefined
  הלכות תשעה באב

  סעודה מפסקת בשבת

  הרב יוסף צבי רימון | תמוז תשפ"א
  undefined
  הלכות תשעה באב

  הלכות תשעה באב

  א - תקנת צום תשעה באב. ב - כללי הצומות. ג - איסור אכילה ושתייה ודין חולים ויולדת. ד - מעוברות ומיניקות. ה - רחיצה. ו - רחיצה של מצווה. ז - סיכה, בשמים ועישון. ח - נעילת הסנדל. ט - תשמיש המיטה. י - תלמוד תורה. יא - שאלת שלום. יב - טיול והליכה לכותל המערבי. יג - ישיבה ושכיבה על הארץ. יד - עשיית מלאכה. טו - קריאת איכה והחשכת האור. טז - עננו, נחם, ברכת כהנים ותחנון. יז - הסרת הפרוכת, טלית ותפילין. יח - דברי תורה שבתפילה וברכת "שעשה לי כל צרכי". יט - דין יום עשירי באב. כ - דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה. כא - דין קטנים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  הלכות תשעה באב

  הלכות ערב תשעה באב

  א - דין סעודה מפסקת. ב - הגדרת המאכלים האסורים. ג - מנהגי סעודה מפסקת. ד - המעבר בין שבת לתשעה באב שחל במוצאי שבת. ה - כיצד מבדילים במוצאי שבת שהוא ט' באב.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  רביבים

  תשעה באב שנדחה ליום ראשון

  מעוברות ומיניקות נוהגות בתשעה באב דחוי כמו בצומות הקלים, וכל קושי פוטר אותן מלצום * במהלך השבת אין לבטא אבלות, אך משקיעת החמה יש להימנע ממה שאינו הכרחי מצד השבת – נשארים בבגדי שבת, אבל לא אוכלים * בצאת השבת מבדילים בדיבור כדי שיהיה מותר לעשות מלאכה, ובצאת הצום מבדילים על הכוס כדי שיהיה מותר לאכול ולשתות * חולה שאוכל בתשעה באב צריך להבדיל * כחלק מעבודת האהבה והתיקון בימים אלה, ראוי גם להכיר את דמותו של הרב יצחק גינזבורג ולהעמיק בהבנת עמדותיו, שהן רחוקות ממה שטוענים נגדו

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ט
  undefined
  עין יצחק

  כמה פעמים אומרים 'נחם' ומתי מניחים תפילין בתשעה באב?

  נוסח חתימת הברכה | מקור אמירת 'נחם' במנחה בלבד | דעת מרן ומנהג הספרדים. הסוברים שאין מניחים תפילין בתשעה באב | ההלכה שמניחים | מנהג הנחת תפילין בשחרית | להחזיר עטרה ליושנה

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אב תשע"ח
  undefined
  רביבים

  כשתשעה באב חל בשבת

  מעוברות ומיניקות חלקית חייבות בצום גם השנה, אלא אם מרגישות קושי במהלך הצום. נשים שמיניקות הנקה מלאה – פטורות * האם וכיצד להתרחץ לפני שבת * מה אוכלים בסעודה השלישית ומתי לסיים אותה * מה מותר ומה אסור בזמן הביניים שבין שבת לתשעה באב * כיצד עושים הבדלה במוצאי השבת ובמוצאי הצום * מה ממנהגי האבלות נשאר ביום שאחרי הצום * בברית מילה בתשעה באב – לדעת רוב הפוסקים מותר להורים לאכול אחרי חצות היום, אך הציבור נוהג להחמיר ולצום כרגיל

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ח
  undefined
  הלכות תשעה באב

  פרשת דברים-חזון ותשעה באב מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אב תשע"ז
  undefined
  הלכות תשעה באב

  לימוד תורה בערב תשעה באב

  בית מדרש ג. אסף | אב תשע"ז
  undefined
  הלכות תשעה באב

  לימוד תורה וזמירות בשבת ט' באב

  בית מדרש ג. אסף | אב תשע"ו
  undefined
  הלכות תשעה באב

  קיצור הלכות תשעה באב שחל במוצ"ש

  הרב יוסף צבי רימון | אב תשע"ה
  undefined
  הלכה יומית

  לימוד תורה בשבת ט' באב

  בית מדרש ג. אסף | תשע"ה
  undefined
  הלכות תשעה באב

  הלכות תשעת הימים ותשעה באב

  הרב אליקים לבנון | אב תשע"ד
  undefined
  רביבים

  אכילת קפה בתשעה באב

  משנה: מי שהימנעות מקפה גורמת לו כאבי ראש רשאי בתשעה באב לבלוע אבקת קפה בלי מים * מי שהימנעות מצחצוח שניים גורמת לו צער רשאי לצחצחן בתשעה באב ובלבד שלא יבלע מים * המנהג לשבת ולשכב על הארץ בתשעה באב, וכיצד ינהג מי שהדבר קשה לו * השאלה מדוע קרתה השואה גדולה מכל התשובות * ההתחלנות וההתבוללות באירופה וההימנעות מעלייה לארץ * הגאולה תבוא בזכות הסקת מסקנות מתוך הייסורים * גאולה מתוך לימוד תורה משותף של גדולי תורה ושל 'בעלי בתים'

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il