בית המדרש

x
 • קריאה
15 שיעורים
  undefined
  בדיקת חמץ

  הלכות בדיקת חמץ

  פרק ד

  א - זמן בדיקת חמץ בתחילת ליל י"ד. ב - דברים שאסרו חכמים קודם הבדיקה. ג - הברכה. ד - מקומות החייבים בבדיקה. ה - הנר ופנס. ו - האם צריך לבדוק אחר פירורים קטנים מכ'זית'. ז - האם צריך לבדוק את הספרים. ח - האם סומכים על הניקוי שלפני פסח. ט - הנחת פתיתי חמץ והאפשרות להיעזר בבני הבית. י - היוצא למדינת הים. יא - אם מכירת כל הבית או השכרתו במסגרת מכירת חמץ פוטרתו מבדיקה. יב - בדיקת חמץ אחר זמנה, ודין השוכר חדר במלון. יג - בית כנסת ופנימיות וישיבות. יד - חמץ תחת מפולת ואם צריך לבדוק מחסן.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  56 דק'
  הלכות חמץ ומצה

  "בל ימצא"- בכל מקרה?

  לר"ן "בל ימצא" כולל גם חיפוש חמץ שאינו ידוע לתוס' "בל ימצא" הוא רק בחמץ ידוע. האחרונים מסייגים את דברי תוס'. המשנ"ב פסק כהר"ן, וכהתוס' בהסבר האחרונים.

  הרב אלקנה ליאור | ב' ניסן תשע"ו
  undefined
  בדיקת חמץ

  ברכה על בדיקת חמץ

  פסחים ז.

  פסחים ז.

  הרב יאיר וסרטיל | ניסן התשע"ג
  undefined
  בדיקת חמץ

  בדיקת חמץ

  מקור התקנה לבדיקת חמץ וטעמה. בירור דעות הראשונים והאחרונים

  הרב ניר סיני
  undefined
  בדיקת חמץ

  בדיקת חמץ,ערב פסח וליל הסדר

  מתוך "קול צופייך" גיליון 398

  שבוע הבא לעת הזאת כולנו מסובין. אבל צריכים לדעת שלמעשה שלושים יום לפני פסח שואלין ודורשין בהלכות הפסח. והאשה מכינה את הבית ומנקה ומבערת את כל החמץ כבר כמה ימים לפני פסח, והבעל והאיש באים על המוכן בליל ערב פסח לבדוק את הבית.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ניסן תשס"ז
  undefined
  בדיקת חמץ

  בדיקת חמץ

  החיד"א בספר ברכי יוסף דן בשאלה מעניינת. אחד חטף מחברו מצוה. אחד בדק חמץ במקום חברו וחברו תובע אותו על כך.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ניסן תשס"ז
  undefined
  בדיקת חמץ

  עד כמה יש להתאמץ בניקיונות לפסח?

  יש אנשים שההכנות קשות עליהם ולהם צריך לומר שלא צריכים לעשות למעלה מיכולתם ובלבד שיעשו את מה שהתורה חייבה אותם כמינימום וכמובן יתכוונו במעשיהם לשם שמים. את החיובים יעשו ובהידורים ימעטו. אבל מי שיכול לעשות יותר, מחויב לעשות יותר! מצופה ממנו להדר בהידורי המצוות ואינו יוצא ידי חובה בעשיית המינימום. אין להסתכל על הזולת ולעשות כמותו. כל איש צריך לעשות כפי יכולתו. אם מעט ואם הרבה. לא נקבע בתורה מכנה-משותף-נמוך לפיו יעשו כולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ניסן תשס"ז
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  ניקיון יסודי

  "קול צופייך" גיליון מספר 308

  גאווה השאור שבעיסה; בדיקת חמץ ביעילות; בדיקה וסילוק כל פירור; ניקוי הספרים לפני פסח; ניקוי הכובע וכיסי הבגדים; אמירת הלל בערב פסח; ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ניסן תשס"ה
  undefined
  בדיקת חמץ

  שואלין בהלכות הפסח

  מתוך "קול צופייך" גיליון 306

  מקצת הלכות הפסח, דיני בדיקת חמץ והכשרת כלים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר ב' תשס"ה
  undefined
  רביבים

  כמה זמן בודקים חמץ?

  בדיקת חמץ - כמה זמן זה אמור לקחת? הלכה כדברי המקלים שאין צורך לחפש פרורים קטנים; דין בדיקת חמץ בספרים, ודינם של ספרים שלא נבדקו מפרורים.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשס"ד
  undefined
  רביבים

  לא להחמיץ את המצווה

  גם מי שנוסע לפסח חייב בבדיקת חמץ; האם אפשר להיפטר מחובת הבדיקה ע"י מכירת החמץ לגוי; מוטב לקיים את המצווה ולא להיפטר ממנה; מחירה של מצווה; בדיקת חמץ למתאכסנים במלון.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשס"ד
  undefined
  1:03
  פסחים

  מחלוקת רש"י ותוס' בדין בדיקת חמץ (חלק א')

  פסחים ב ע"א

  מחלוקת רש"י ותוס' בטעם בדיקת חמץ; הסבר הר"ן בשיטת רש"י; איסור דאורייתא שהוא גזירה וגדר לאיסור אחר; שני סוגים של חזקות.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ט' טבת, התשנ"ה
  undefined
  48 דק'
  פסחים

  מחלוקת רש"י ותוס' בדין בדיקת חמץ (חלק ב')

  פסחים ב.

  הסבר הר"ן בשיטת רש"י. שתי הבנות בדברי הר"ן, למה מהתורה מספיק בדיקה בלי ביטול; אדם שסמך על חזקה ונתברר שהיה אסור - שוגג או אונס? הידיעה שחטא מצריכה כפרה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ט"ז טבת, התשנ"ה
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  שואלים ודורשים בהלכות פסח

  מקצת דיני חודש ניסן והלכות הפסח.חיוב לימוד ההלכות 30 יום קודם הפסח. מדיני ניקוי חמץ ובדיקתו. מקצת הלכות ברכות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ניסן תשס"ג
  undefined
  בדיקת חמץ

  דיני בדיקת חמץ

  חלק ד

  ניקוי החמץ. הלכות שלפני הבדיקה. עשרה פתיתים. נר הבדיקה. מקומות הבדיקה. סדר הבדיקה והברכות. ביטול חמץ. בדיקת חמץ שלא בזמנה. שריפת החמץ.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ניסן ה'תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il