בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
19 שיעורים
  undefined
  5 דק'
  צדקה והלואה

  אחדות ישראל באיסור ריבית

  דברים שנאמרו בסיום זמן חורף התשע"ה

  חשיבות סיום הזמן, סיום המסכת ומקורו. איסור ריבית מגלה את האחדות הנפלאה שבעם ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' ניסן התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  שבועות

  המלווה את חבירו בעדים צריך לפורעו בעדים

  המלווה את חברו בעדים צריך לפורעו בעדים - מצד התחייבות או מצד נאמנות? הסבר בסברת מיגו ; סברת הבית הלוי שכל כח השטר הוא מטענתו ואלמלא זה, חספא בעלמא הוא.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ח' סיוון תשע"א
  undefined
  47 דק'
  בבא בתרא

  כופין על הצדקה - לאו בקום עשה

  מסכת בבא בתרא, דף ח'

  מדוע משיב אבידה פטור מצדקה? דין לאו בקום עשה.

  הרה"ג משה דימנטמן | ג' סיוון תשע"א
  undefined
  4 דק'
  האיש והאגדה

  צדקה תציל ממוות

  תוכנית מס' 4

  פרק רביעי בסדרת המפגשים בין הרב ליאור אנגלמן וגיל קופטש "האיש והאגדה" - סדנת הומור ועומק באגדות חז"ל, שהתקיימה ב"המקום" - ברנר 5, תל אביב. הפעם - צדקה תציל ממוות - את מי? ומה אם העני הוא בכלל עשיר?

  הרב ליאור אנגלמן וגיל קופטש | אייר תשע"א
  undefined
  25 דק'
  הכנס הכ"ב למצוות התלויות בארץ

  בקשות צדקה באמצעי התקשורת

  מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

  האם יש חיוב להיענות לבקשות צדקה באמצעי התקשורת?

  הרב נחום נריה | ט"ו שבט תשע"א
  undefined
  34 דק'
  הכנס הכ"ב למצוות התלויות בארץ

  נתינת צדקה בקהילה

  מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

  מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

  הרב יגאל קמינצקי | ט"ו שבט תשע"א
  undefined
  53 דק'
  בבא בתרא

  כפייה על הצדקה

  בבא בתרא דף ח'.

  מחלוקת ר"י ור"ת עד כמה כופין במצוות עשה ולא תעשה - וקישור ענייני צדקה לחנוכה. מבוסס על שיעורו של הגר"א שפירא זצ"ל

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ח כסליו תש"ע
  undefined
  10 דק'
  יש שואלים

  מצות צדקה

  כל אדם חיב בצדקה; שיעור הצדקה; צדקה תציל ממות; צדקה עושה את האדם עשיר ומאושר; עדיפות לבני תורה וישיבות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה שבט תשס"ט
  undefined
  47 דק'
  שמיטת כספים

  דיני חוב ודיני חיוב בשמיטת כספים

  בדין שמיטת כספים בדבר שאינו הלוואה, בדעת הר"י מגאש ובדעת הרמב"ם בפ' המשניות.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כג' אלול תשס"ח
  undefined
  55 דק'
  נדרים

  ספק ממון עניים

  מחלוקת בין רשב"א ורמב"ן לבין הר"ן האם 'יד של צדקה' אזלינן לחומרא או לקולא; הוכחות הר"ן; הסברת קונטרס הספקות את המחלוקת; שיטות תוספות, רי"ף ור"ח; הסבר ה'מחנה אפרים' לשיטת רשב"א-רמב"ן; שיטת הרמב"ם והסבר הסמ"ע את דבריו; דברי הרמב"ן בפרשת מטות תואמים את הסברת הסמ"ע ברמב"ם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד סיוון התשס"ח
  undefined
  43 דק'
  בין אדם לחברו

  לאיזה מטרות לתת מעשר כספים?

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 6

  לאיזה מטרות לתת? עניים, לומדי תורה, ישוב הארץ, בית כנסת,ספרי קודש, האם צריך חשבון מדוייק?תפילין ומזוזות, מתנות לאביונים, לימוד הילדים, פנמיה ואוכל לילדים, נתינת מעשר לילדים גדולים,איך אדם מרמה את עצמו? מעשר להורים, פרנסת הורים ופרנסת הילדים.

  הרב אליעזר מלמד | ב' שבט תשס"ח
  undefined
  42 דק'
  בין אדם לחברו

  חישוב מעשר הכספים

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 5

  מאיזה כספים צריך לתת מעשר? מתנות ומתנות חתונה, כסף שניתן למטרה מסוימת, דמי כיס, משכורת צבאית, מענק לידה וקצבאות ילדים, הפרשות מעביד קרן השתלמות, הפרשה מהברוטו או הנטו? מה ניתן לנקות מהמעשר? ארנונה, נסיעות, אוכל, (המשמעות הגדולה של החזקת רכב) ועוד...

  הרב אליעזר מלמד | כ"ט טבת תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  בין אדם לחברו

  לנסות את ה' במעשר כספים

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 4

  לנסות את ה' במעשר, כיצד הברכה מגיעה? הסבר שכלי, כיצד אדם נעשה עני או עשיר? התאווה של העניים, כיצד גלגל חוזר בעולם וכיצד נמלטים ממנו?הקושי הכלכלי הגדול של הציבור הדתי לאומי וכיוון לפיתרון, לא ליפול לקיצוניות, הוצאות על חינוך ורפואה.

  הרב אליעזר מלמד | כ"ח טבת תשס"ח
  undefined
  45 דק'
  בין אדם לחברו

  למי לתת צדקה?

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 3

  המשך דיני קדימה, קרוב מול שכן או חבר, למי יתרמו תושבי יש"ע ומדוע? מחירי הדירות ורמת התושבים, הפתרון לעני שגר במרכז,סדר קדימה בין ישיבות, אחריות על הסביבה והכסף! לימוד תורה ותיכנון נכון של החיים, חומש לעשיר, לנסות את ה', איך הברכה מהמעשר מגיעה?

  הרב אליעזר מלמד | כ"ה טבת תשס"ח
  undefined
  42 דק'
  בין אדם לחברו

  מצוות צדקה ומעשר כספים

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 2

  עצה למתקשה לתת מעשר כספים, חובה לתת צדקה בחוכמה! גבאי הצדקה, הנותן לעני רמאי האם קיים מצווה? גופי צדקה וחוקים סוציאלים שגורמים לעוני, עצה לעזרה בכבוד, טעות נפוצה בקימחא דפיסחא, ביזבוז כסף בגיוס כספים, סדרי קדימה בצדקה, כיצד בודקים האם העני רמאי?

  הרב אליעזר מלמד | כ"ד טבת תשס"ח
  undefined
  42 דק'
  בין אדם לחברו

  מצוות הצדקה

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 1

  למי נותנים, עשה ולא תעשה שבצדקה, כפייה לתת צדקה ומעלתה, היתרון שבצדקה ציבורית והיתרון שבצדקה של היחיד,המעלים עיניו מן הצדקה, 8 מעלות בצדקה, כמה לתת? מיהו עני? מה נחשב צורך? "די מחסורו", צדקה לעשיר, לקיום התורה, המקור ותוקף החיוב לתת מעשר, ומי פטור.

  הרב אליעזר מלמד | י"ד טבת תשס"ח
  undefined
  31 דק'
  בין אדם לחברו

  מצוות הלוואה חלק ב'

  איסור ריבית והיתר עיסקא, אוברדרפט בבנק = איסור דאורייתא של ריבית? באיזה מקרה מותר להיות באוברדרפט? מה ההיתר לקחת משכנתא? מה עדיף לתת הלוואה אחת גדולה או כמה קטנות? מצוות "והחזקת בו" - עזרה ברכישת מקצוע.

  הרב אליעזר מלמד | י"ד טבת תשס"ח
  undefined
  41 דק'
  בין אדם לחברו

  מצוות הלוואה חלק א'

  חובה להלוות, האיסור להיות כנושא, מעלת גמילות חסדים מעל צדקה,מהו שיעור ההלוואה? לכמה זמן צריך להלוואות? לצורך מה מותר לקחת הלוואה? למי אסור להלוות?תוכנית "שילובים", מוסר מבעל "החפץ חיים", אסור להלוות בלא עדים. אין לפחד להלוות.

  הרב אליעזר מלמד | י"ד טבת תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  צדקה והלואה

  מצוות מעשר כספים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז תשס"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il