בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
47 שיעורים
  undefined
  42 דק'
  כי תשא

  כוחות הנבנים מנסיונות

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תשא תשפ"ג

  כיצד לומדים משכם בן חמור את הדרך הנכונה לעבוד ולדבוק בה'? משמעות הניסיונות - בדיקה האם הכוחות הפנימיים שלנו בנויים היטב, ואיתות לנו לעבוד עליהם. הדרך להיות גיבור - להיות מנהיגים, ובראש ובראשונה - של עצמנו. בסוף השיעור הרב דיבר כמה דקות על חשיבות אהבת חינם, בעיקר במצב היום כתיקון מה שהיה בסוף ימי בית שני.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט אדר תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת כי תשא

  דברי הגאון שהלוחות השניות נכבדות מן הלוחות הראשונות. חידושו של הנצי"ב ש"בזכות" חטא העגל עמ"י זכה לקבל את כח הפלפול, וזה מה שהחזיק את בני ישראל בגלותם. ישובו של הנצי"ב לסתירה בחן הפסוק שלנו לבין פסוק כ"ז שאצלנו משמע שהקב"ה כתב על הלוחות, ואילו בפס' כ"ז נאמר "כתב לך" משמע שמשה כתב. דימויו של הנצי"ב את ההבדל בין הלוחות להבדל שבין התלמוד הבבלי ל"ירושלמי". חידושו של הנצי"ב שהשנויים שנכתבו בלוחות השניות, אלמלא ניתנו לוחות שניות היו באים לבנ"י בקבלה דרך משה רבנו.

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר תשפ"ג
  undefined
  7 דק'
  כי תשא

  יחודה ומעלתה של נשיאת חן

  הרב מאיר גולדויכט | י"ז אדר תשפ"ג
  undefined
  4 דק'
  כי תשא

  'כי קרן עור פני משה'

  מדוע קרן אור פניו, ומהו המסווה שהיה על פני משה, ומתי היה על פניו, ומדוע? ודברים לזכרו של חיים טופול

  הרב יצחק בן יוסף | י"ז אדר תשפ"ג
  undefined
  53 דק'
  כי תשא

  לוחות ראשונים ולוחות שניים

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תשא תשפ"ב

  מה המשמעות של המסווה שניתן על פניו של משה רבינו ע"ה? היחס בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. הצורה הנכונה של מחלוקת לשם שמים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח אדר א' תשפ"ב
  undefined
  38 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת כי תשא

  מהו עניינו המיוחד של בצלאל בן אורי? האם עם-ישראל באמת ביקשו מאהרן שיעשה להם אלוהים אחרים? מה הקשר בין חטא העגל למעשה המרכבה המוזכר ביחזקאל? מדוע אהרן הוציא מן האש דווקא עגל?

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר א' תשפ"ב
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פורים קטן – מעלה גדולה

  קול צופייך כי - תשא תשפ"ב

  *חכמינו ראו את הקשר המדהים שבין גאולת פסח, שהיא יציאה מהגלות לארץ ישראל, לגאולת פורים, שהיא גאולה מצרה נוראה אבל אינה גאולה שלמה מהגלות. על כן אמרו שבשנה מעוברת חוגגים את פורים באדר שני, כי יש חשיבות לסמוך את פורים לפסח.

  הרב שמואל אליהו | י"ד אדר א' תשפ"ב
  undefined
  53 דק'
  כי תשא

  האם אפשר לעשות הסכמים על שמירת השבת במרחב הציבורי?

  שיחת מוצ"ש פרשת כי - תשא תשפ"א

  חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מעלת השבת. תפילתו של משה רבינו. פרה אדומה מסלקת את טומאת המוות על ידי תיקון החטא בשורשו. מדינת ישראל - קידוש ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב אדר תשפ"א
  undefined
  49 דק'
  כי תשא

  פירושי חכמים ל'ויחל משה'

  לימוד הזכות של משה רבנו; ה' אוהב את המלמדים זכות על ישראל ושונא את המקטרגים; ישראל חטאו בעגל כדי להורות דרך תשובה; הפטרת פרשת פרה - תהליך הגאולה; גאולת ישראל כדי שלא יתחלל שם ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א אדר תשס"ז
  undefined
  15 דק'
  כי תשא

  לספור אנשים, חיילים, ומפקד אוכלוסין

  משה דוד ושאול מקיימים מפקדים, פעמים שמוזכר לטובה ועיתים ההיפך, ומְפקד שקיים דוד, עם ישראל נענש במגפה, ואילו במשה ה' עוזר לו במניין בני ישראל. האסור והמותר במניין אנשים ומה הדין במפקד אוכלוסין בימינו.

  הרב יצחק בן יוסף | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  1:08
  כי תשא

  י"ג מידות של רחמים, שמן המשחה ומזבח הקטורת

  🔸 על המידות ושורשן האלוקי. 🔸 על האדם שנברא בצלם אלוקים. 🔸 על תכלית הכל להיות מרכבה לשכינה. 🔸 על תיקון הנפש והרוח והתגלות הנשמה. 🔸 על מזבח הקטורת ומזבח החיצון. 🔸 על סוד הצומח והחי הנתקנים במזבחות.

  הרב ראובן ששון | כ' אדר תשפ"א
  undefined
  50 דק'
  כי תשא

  קנמון

  הוא שימש לשמן משחת קודש ולקטורת, הוא משל להתגברות על יצרים ותאוות, הוא מסמל לאומיות ישראלית ירושלמית. סוד הקנמון.

  הרב יצחק חי זאגא | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  43 דק'
  כי תשא

  מעלת עם ישראל

  שיחת מוצ"ש כי תשא תש"פ

  שיחת מוצ"ש כי תשא תש"פ

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט אדר תש"פ
  undefined
  2 דק'
  כי תשא

  עד שהרצפה תתייבש - פרשת כי תשא תש"פ

  בהפקת אולפני אתרוג

  חיים אקשטיין בשתי דקות וחצי על פרשת כי תשא.

  חיים אקשטיין | ט"ו אדר תש"פ
  undefined
  7 דק'
  כי תשא

  סודה ומעלתה של אמירת הקטורת

  הרב מאיר גולדויכט | י"ח אדר תש"פ
  undefined
  30 דק'
  כי תשא

  ביני ובין בני ישראל

  שיחה לפרשת כי תשא, "פרה" תש"ע

  מתנת השבת ◆ לעשות את השבת ◆ כי אני ה' מקדישכם ◆ פנים אל פנים ◆ עם ה' אלה ◆ גאולה ותשובה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | באדר תש"ע
  undefined
  3 דק'
  כי תשא

  "וְהָיָה כָּל מְבַקֵּשׁ ה' "

  כיצד משה מעורר את ישראל אחר חטא העגל, להיות מבקשי ה'. ומי שמבקש בוודאי ימצא.

  הרב דוד דודקביץ' | אדר א' תשע"ט
  undefined
  50 דק'
  כי תשא

  חלבנה

  ההכללה של כל עם ישראל כולל עוברי תורה ומצוות אינה רק ענין של אחדות ופיוס אלא מפתח למשיכת השפע משורש נשמת כלל ישראל.

  הרב יצחק חי זאגא | אדר א' תשע"ט
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  סומכים גאולה לגאולה - מהלכות פורים קטן

  באדיבות אתר הרב *השבועה הגדולה של אלוקים היא שבועה על עם ישראל ועל ארץ ישראל, וחשוב להשמיע אותה לכל העמים שחושבים כי ה' הפר את הברית איתנו. אם אחרי חטא העגל אלוקים לא הפר את הברית ואת השבועה, הוא לא יפר אותם לעולם. *מתוך הגאולה של ישראל מהמן הם זכו לצאת מגלות בבל והקימו את הבית השני. לכן צריך לעשות את פורים באדר שני ולא באדר ראשון, כדי שהגאולה הזאת תהיה סמוכה לגאולה של חודש ניסן שבו יצאנו ממצרים.

  הרב שמואל אליהו | אדר א' תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  כי תשא

  החטא והתיקון

  שיחת מוצאי שבת פרשת כי תשא תשע"ח

  חטא העגל ◆לא להפסיק לשאוף להתקדם בעבודת ה' ◆הבחירה והידיעה ביחס לחטאים ◆ קבלת תורה מחדש בימי הפורים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז אדר תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il