בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
40488 שיעורים
  undefined
  מאמרים נוספים

  לח"יות מחדש

  הרב יוסף נווה | אלול תשפ"ג
  undefined
  נוסחי תפילה

  הבדלה למוצאי יום טוב

  נוסחים שונים

  הבדלה למוצאי יום טוב בנוסחים שונים

  הסידור המהיר | סיון תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  נטילת ידים, סעודה וברכת המזון

  ברכת המוציא על הלחם

  פרק ג

  א - הברכה על הלחם. ב - הידורים בברכה על הלחם. ג - בציעת הלחם ושלא להפסיק בין הברכה לאכילה. ד - אימתי טוב שאחד יוציא את חבריו בברכת 'המוציא'? ה - אם צריך לטבול את הפת במלח. ו - על איזה מאכלים ומשקים מברכים בסעודה. ז - פרטי דיני פירות בסעודה. ח - דין עוגות ומזונות בסעודה. ט - לאחר הסעודה. י - עד היכן מועילה ברכת 'המוציא'. יא - אם מותר לצאת מהבית באמצע הסעודה. יב - מאכלים שנאכלים לפני הסעודה.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  איך מחנכים, משמעת ואהבה

  התלמיד הכי קשוב ב'זום'

  המחנך היה בטוח שהתלמיד מקשיב בשיעור 'זום' כאשר באמת... הרב החליט לתת פרס מפנק לתלמיד...

  הרב דניאל קירש | אב תשפ
  undefined
  תפילה לאשה

  מצוות תפילה לנשים

  פרק ב

  א - מצוות הנשים בקיצור. ב - לרוב הפוסקים נשים חייבות בשחרית ומנחה. ג - הסוברים שחייבות בתפילה אחת ביום. ד - הסוברים שיוצאות בברכות השחר והתורה. ה - הלכה למעשה. ו - דין נשים המטופלות בילדים. ז - כללי המצוות שנשים חייבות ופטורות מהן. ח - האם נשים רשאיות לברך על מצוות שהזמן גרמן. ט - מוסף והלל. י - קריאת התורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  נושאים נוספים

  פרסום ביקורת שלילית על בית עסק

  הרב ישועה רטבי | איר תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  יין ומשקאות גויים

  סעיף כט

  א - החומרה שבאיסור יין גויים. ב - גוי שאינו עובד עבודה זרה. ג - מוסלמים, נוצרים והינדואיסטים. ד - מהו יין. ה - יין מבושל. ו - נגיעה ביין. ז - שכשוך יין על ידי נענוע הכלי. ח - כוחו - מזיגת יין. ט - שמירת היין. י - דינים נוספים. יא - משקאות אלכוהוליים. יב - מסיבה של גויים. יג - יהודי מחלל שבת. יד - איסור שתייה בקלות ראש.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כיצד מתפללים?

  מקום התפילה

  פרק ג

  א - מצווה להתפלל בבית כנסת. ב - קביעת מקום לתפילה. ג - באיזה בית כנסת עדיף להתפלל. ד - אין להתפלל במקום גבוה. ה - יכנס שני פתחים. ו - שלא יהא דבר חוצץ בינו לקיר. ז - לא יתפלל סמוך לרבו המובהק. ח - מקום ראוי לתפילה. ט - נקיות המקום מצואה וריחות רעים. י - דינים נוספים. יא - איסור אמירת דברים שבקדושה מול ערווה.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ה
  undefined
  סוכות

  א - חג הסוכות

  א - שמות החג ויסודותיו. ב - חג האסיף. ג - ארבעת המינים. ד - הסוכה זכר לסוכות במדבר וענני הכבוד. ה - טעם מצוות הסוכה למעשה. ו - דירת ארעי. ז - הסוכה - אור מקיף. ח - שמחת חג הסוכות - האחדות והשלום. ט - מגילת קהלת. י - שמחת בית השואבה. יא - סדרי השמחה בבית המקדש. ‏יב - שמחת בית השואבה כיום. יג - ישראל ואומות העולם. יד - מנהג האושפיזין.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  ד - ארבעת המינים

  א - מצוות ארבעת המינים. ב - ארבעת המינים מבטאים את אחדות ישראל. ג - רמזים נוספים בארבעת המינים. ד - כללי הפסולים. ה – לולב. ו - נחלקה התיומת. ז - דיני הלולב ושיעורו ודין לולב קנרי. ח – הדס. ט – ערבה. י - אתרוג מורכב ודין הפיטם. יא - חסרון וכתמים. יב - מדיני האתרוג. יג - שאול וגזול. יד - הידור מצווה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ח
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  נטילת לולב

  א - זמן המצווה. ב - איגוד המינים. ג - סדר נטילת הלולב וברכתו. ד - צורת הנענועים. ה - היכן מנענעים. ו - נשים וקטנים בלולב. ז - שמירת ארבעת המינים. ח - דין מוקצה בארבעת המינים. ט - מנהג ההקפות במקדש. י - מנהג ההקפות כיום.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ח
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  הלכות סוכה א'

  א - סוכה - דירת ארעי. ב - ממה עשוי סכך כשר. ג - צילתה מרובה מחמתה. ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח'‏. ה - האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך? ו - דפנות הסוכה. ז - גובה הדפנות ודין לבוד. ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח)‏. ט - הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים. י - צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה)‏. יא - פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם. יב - הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה. יג - תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה. יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה. טו - סוכה נאה. טז - קדושת הסוכה וקישוטיה. יז – פרגולה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תש"פ
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  ישיבה בסוכה

  א - כלל המצווה. ב - לדור דרך כבוד. ג - חובת האכילה בלילה הראשון. ד - אכילה בסוכה. ה - ברכת 'לישב בסוכה'‏. ו - מדיני הברכה. ז - שינה בסוכה ודין מתנמנם. ח - חולה ומצטער פטורים מהסוכה. ט - המשך דיני מצטער. י - אימתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה. יא - אנשים נשואים. יב - קטן חתן ואבל. יג - העוסקים במצווה והולכי דרכים. יד – טיולים.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ
  undefined
  רביבים

  שתייה אצל גויים – מה אסור והיכן?

  איסור יין של גויים חמור מהאיסור על פת ותבשיל, ואפילו נגיעה של גוי אוסרת אותו * חכמים אסרו גם לשתות משקאות אלכוהוליים של ישראל אצל גוי, אפילו כששותים לבד * במסיבות ואירועים של גויים אסור גם לאכול * כשיש צורך לשמור על קשר טוב ולמנוע שנאה – מחלוקת אם אפשר להקל, או שזו דווקא סיבה להחמיר * מחלל שבת בפרהסיא נחשב בעבר כגוי לעניין זה, אולם היום המציאות שונה * השאלה בימינו: השתתפות במסיבה באווירה תרבותית שאינה יהודית – ראוי להימנע ממנה בלבד או שהיא איסור מוחלט?

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"ט
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  הסבר לצורך במחיצה בין גברים ונשים בבית הכנסת

  רבנים שונים | טבת תשע"ט
  undefined
  סיפורים נוספים

  מלאכי השרת

  "מגיעות לך אלפי תודות. ממש הצלת אותנו. אני ממש מבקשת שתאמר לי את שמך". "מאיר", אמר בקושי. "ומה שם משפחתך?". הוא סירב שוב, אבל אמירה התעקשה: "אני חייבת לדעת!". "מלאכי", אמר בלית ברירה.

  עודד מזרחי | כסלו תשע"ט
  undefined
  חכמת החינוך א'

  שלא לגרע שאר כסות ועונה

  הרב אלחנן פופקו | חשוון תשע"ט
  undefined
  מסכת סוכה

  מסכת סוכה - פרק א'

  רבנים שונים | טבת תשע"ח
  undefined
  לך לך

  בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה?

  הרב יוסף צבי רימון | חשוון תשע"ח
  undefined
  עניני החג

  אושפיזין - באור מאמר הזוהר על האושפזין

  בצרוף מאמר המבאר את הזמנתם של שבעת הצדיקים הללו דווקא

  בצרוף מאמר המבאר את הזמנתם של שבעת הצדיקים הללו דווקא

  הרב אייל עין דור | תשרי תשע"ח
  undefined
  יום טוב

  הבדלה במוצאי שבת , מוצאי יום טוב ומוצאי יום הכיפורים

  הרב מיכאל יומטוביאן | תשרי תשע"ח
  undefined
  בלק

  מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל

  בנין הבית הפרטי מתוך חיבור לבית ישראל

  הניסיון השלישי  מה ראה בלעם?  השראת שכינה מתוך שמחה של מצוה  קודם זהות ואחר כך פתיחות  תם עידן החינוך המשותף  הקונטרה נותנת יציבות  המחלוקת מקיימת את המציאות  לא לשכוח את החיבור לשרשרת הדורות  חשבונו של עולם  'יעקב' שם פרטי ו'ישראל' שם כללי  דרך כוכב מיעקב - זה משיח  ריבונו של עולם שונא זימה  "גאונותו" של סבטא בן אלס  אלף מיני זמר  הטקטיקה שהוביל בלעם  מה טובו אהליך יעקב

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ז
  undefined
  הלכה יומית

  תפילין בשבת

  בית מדרש ג. אסף | סיון תשע"ז
  undefined
  מועדי חודש איר

  ר' עקיבא חלק א'

  ה אייר תשע"ז

  ה אייר תשע"ז

  בשביל הנשמה | ה אייר תשע"ז
  undefined
  1:04
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  וְתֵן טַל וּמָטָר לִבְרָכָה – בִּרְכַּת הַשָּׁנִים

  פרשת לך לך תשע"ז

  באדיבות אתר הרב *יהודי צריך לכוון את כל תפילתו לבניין ארץ ישראל ולצמיחת העצים והתבואה בארץ ישראל, שזה מה שיביא גאולה לעולם. אבל אם ייטע עצים בחו"ל – לא תבוא מזה ברכה למשיח ולגאולה *דוד המלך התפלל שזרועם וחוזקם של מפקיעי השערים תישבר וכולם ייהנו מברכת ה' ומהגשמים, ולא רק מפקיעי השערים שיגרפו לעצמם את כל הרווח.

  הרב שמואל אליהו | ו' חשוון תשע"ז
  undefined
  נוסחי תפילה

  ברכות השחר - ספרד

  הסידור המהיר | תשרי תשע"ז
  undefined
  נוסחי תפילה

  ברכות השחר - תימן

  הסידור המהיר | תשרי תשע"ז
  undefined
  נוסחי תפילה

  ברכות השחר - עדות המזרח

  הסידור המהיר | תשרי תשע"ז
  undefined
  חגי תשרי

  שמחת תורה – הבעל שם טוב

  כ"ב תשרי תשע"ז

  כ"ב תשרי תשע"ז

  בשביל הנשמה | כ"ב תשרי תשע"ז
  undefined
  57 דק'
  כי תבוא

  וּתְשׁוּבָה וּתְפִלָּה וּצְדָקָה מַעֲבִירִין אֶת רעַ הַגְּזֵרָה

  פרשת כי תבוא תשע"ו

  באדיבות אתר הרב *את הפסוקים בעניין הביכורים דורשים על בית-דין של מעלה. לכל אחד מאתנו יש טנא, והתפקיד שלנו בעולם הזה הוא למלא אותו בתורה ומצוות ויראת שמים. *לפני בריאת העולם הקב"ה ברא בריאה שלא נמצאת בסדר הנהגת העולם. ההנהגה הזאת נקראת תשובה.

  הרב יוסף אליהו | ט"ז אלול תשע"ו
  undefined
  קרוב אליך

  לֶךְ־לְךָ מאזור הנוחות!

  הרב רן שריד | סיוון תשע"ו
  undefined
  57 דק'
  אחרי מות

  כוחה של אמונה

  ההכנה לעמוד לפני ה' , כל אדם הוא מנהיג .הציווי להיות קדושים .בשם כל ישראל .חגי האמונה .חיים בריאים של אמונה . מדרגת האמונה של הרב קוק * ראיה לטווח ארוך.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יח ניסן תשע"ו
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  כשרות הדג טרוטה ורודה

  רבנים שונים | אדר א תשע"ו
  undefined
  קרוב אליך

  הילד הרוחני

  גליון מס 108

  גליון מס 108

  הרב ד"ר יונתן זקס זצ"ל | שבט תשע"ו
  undefined
  וישב

  אחוות אחים

  שימוש נכון במידת הקנאה

  יוסף תופס מקום מרכזי , אהבת יעקב ליוסף , יעקב גוער ביוסף ועם זאת שומר את הדבר , מי היו האחים האוהבים הראשונים? ,אל ישנה אדם בנו בין הבנים ,לאהוב בלי סיבה ובלי התניה , יעקב אבינו זורע קנאה בתוך ביתו , הסנגוריה על יצירת הקנאה , יוסף מחפש אחווה , חברון - חיבור, שכם - מחלוקת , האחים הלכו לרעות את עצמם , בן משפחה נלחם על הדבר הבסיסי ביותר שיש לו , לא לקנאות בחלקו של האחר.

  הרב שמעון כהן | כסלו תשע"ו
  undefined
  41 דק'
  ארבעת המינים והלכותיהם

  דיני האתרוג- שיעור מעשי

  הלכות אתרוג כולל הדגמות

  דיני האתרוג מומחשים בצורה חוויתית הכוללת הדגמות של מינים פסולים ודיני הערבה השונים.

  הרב עידו יעקובי | תשרי תשע"ו
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  שהחינו על בנית סוכה

  בית מדרש ג. אסף | תשרי תשע"ו
  undefined
  עקב

  מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ

  הרב יוסף כרמל | אב תשע"ה
  undefined
  קרוב אליך

  "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"

  קרוב אליך גליון מס 83

  קרוב אליך גליון מס 83

  הרב שבתי סלביטיצקי | אב תשע"ה
  undefined
  נדרים ושבועות

  כיצד ניתן להתיר נדר?

  הרב יוסף צבי רימון | אב תשע"ה אב תשע"ה
  undefined
  כשרות

  כשרות הדגים

  מה בעיה הלכתית כבר יכול להיות בדג? לקראת הימים בהם נהגו ישראל לא לאכול בשר, ראוי ונכון לשים לב שגם דגים צריכים התייחסות רצינית בנושא כשרותם, ושלא כל דג הוא כשר.

  הרב משה כץ | אב תשע"ה
  undefined
  ויחי

  גם גור וגם אריה

  ברכת יעקב אבינו ליהודה

  הברכה ליהודה , יהודה הוא הבן הרביעי , בתחילה גור ולבסוף אריה , משיח בן דוד - אביו מיהודה ואמו מדן , אומץ של נער ויישוב הדעת של זקן , גבורת הארי הבא בימים עם עזות צעירי האריות , שיקול הדעת של יהודה הציל את האנושות , שלוש תכונות של מלכות - גבורה, עצה ועם רב , באדם הראשון תלויים כל נשמות הקדושה , להוציא בלעו מפיו , נשמת רבי חנינא היתה שבויה אצל שכם , סוד נשמות הגרים , בתוך העזות והחוצפה של בת לוט יש ניצוץ של קודש , לידת מלכות בית דוד בדרך של הסתר והעלמה , בארץ ישראל אנחנו אריות

  הרב שמעון כהן | תשע"ה
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם

  הרב שמואל אליהו | חשוון תשע"ה
  undefined
  חמדת החינוך

  שלוש הארות בצל הסוכה

  הרב יוני לביא | תשרי תשע"ה
  undefined
  פרשת שבוע

  ישמעאל בני, ברכני!

  הרב יוסף כרמל | תשע"ד
  undefined
  חמדת הדף היומי

  מצוה לתקוע בשופר או לשמוע קול שופר

  הרב בניה קניאל | סיון תשע"ד
  undefined
  נושאים שונים

  לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו

  שיעור זה נכתב בעקבות שיעור שניתן ע"י הרב יעקב גורביץ שליט"א, מומחה לבדיקות שעטנז, בבית המדרש.

  הרב שמואל אליהו | אדר א תשע"ד
  undefined
  חמדת הדף היומי

  מי ממנה כהן גדול?

  הרב עקיבא כהנא | כסלו תשע"ג
  undefined
  שיעורים נוספים

  הנחיות מעשיות לשימוש בפרגולה

  רבנים שונים | תשרי תשע"ד
  undefined
  סוכה

  גשם בסוכה

  משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו-תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כח עמוד ב

  הרב משה פנחס ליפשיץ | תשרי תשע"ד
  undefined
  סוכות

  מהות הנענועים

  הרב ברוך פז
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  מנהגי אבלות כשחל יום השנה בשבת

  רבנים שונים | תשע"ג
  undefined
  מאבני המקום

  טיהור ממזרים

  אבני המקום כרך ט"ו

  אבני המקום כרך ט"ו

  הרב אורן צוויק | איר תשע"ג
  undefined
  דיני כשרות

  המתנה בין בשר וחלב

  כמה זמן יש להמתין בין בשר לחלב? שעה, שלוש שעות או דווקא שש? האם לאחר אכילת גבינה מותר לאכול בשר ללא הפסקה כלל? ומה הדין בגבינה צהובה? בשאלות אלו ועוד נעסוק בעקבות המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות. הלימוד יתחיל מהגמרא דרך פרושי הראשונים ועד לפסיקת האחרונים וההלכה למעשה.

  הרב יוסף אפריון | תשע"ג
  undefined
  58 דק'
  עניני החג

  סוכות ענני כבוד או סוכות ממש?

  כנס בוגרים בהושענא רבה - ישיבת בית אל

  כנס בוגרים בהושענא רבה - ישיבת בית אל

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ' תשרי התשע"ג
  undefined
  רביבים

  שינה בסוכה ודין מצטער

  חובה לישון בסוכה אפילו שנת ארעי * הגדרת מצטער הפטור מן הסוכה * הצער הפוטר מן הסוכה צריך להיות כזה שהיה גורם למצטער לעזוב את ביתו לבית פחות נוח * אדם רגיש במיוחד, מתי יכול להיפטר מדין מצטער * גם מי שעלול להצטנן אם יישן בסוכה בלילה חייב לישון בסוכה בצהריים * מי שאינו יכול לישון עם אשתו בסוכה האם רשאי לישון בבית * גם היוצא לטיול צריך להקפיד שלא לאכול סעודת קבע אלא בסוכה

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ב
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  יין, מזיגתו על ידי חילוני

  רבנים שונים | סיון תשע"א
  undefined
  נוסחי תפילה

  הבדלה במוצאי שבת

  נוסחים שונים

  הבדלה למוצאי שבת בנוסחים שונים

  הסידור המהיר | איר תשע"א
  undefined
  אור חדש

  ביאור הפיוט לכה דודי

  גליון מס' 15

  זכה הפיוט 'לְכָה דוֹדִי' של רבי שלמה אלקבץ, להתקבל על כל קהילות ישראל ולהיאמר עם כניסת השבת. בפיוט זה גנוזים רעיונות עמוקים, שבמאמר זה ננסה לעמוד על מעט מהם וזאת לאור דבריו של הרב קוק זצ"ל.

  הרב חגי לונדין | ניסן תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  היאוש של גיחזי

  אלישע בחר להעסיק את גיחזי כמשרתו למרות שהוא ידע שהוא מרדן. אלישע רצה לעורר בכך רחמי שמים, וגם לעורר את יהורם מלך ישראל ואת כלל ישראל בתשובה.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א' תשע"א
  undefined
  ענינו של ראש השנה

  משמעות הסימנים בראש השנה

  הרב הלל מרצבך | אלול תש"ע
  undefined
  אמור

  מעמד הכהונה

  הרב דב בערל וויין | אייר תש"ע
  undefined
  שכם וציפורי

  צִרְעָה! - או מלאך!?

  הקב"ה הבטיח ש"מלאך" ו"צרעה" יעזרו בכיבוש הארץ. "מלאך" הוא כוח רוחני, ו"צרעה" מסמלת התלכדות ל"צבא"; ואלו כוחות שהתקבלו מיצחק ומרבקה. יהושע סבור ש"המלאך" התגלה באמצעות "הצרעה"(-צבא). אך הנביא(=מלאך) שבספר שופטים חלוק עליו.

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תש"ע
  undefined
  תפילה בציבור ובבית הכנסת

  תפילות מחוץ לבית הכנסת.

  בעניין ציבור שיוצא כולו מבית-הכנסת ומתפלל בחוץ בחודשי הקיץ החמים וכדו' (נלקט ונערך בתוספת נופך מתוך שו"ת "בית מרדכי" סי' ג', עמ' י"א - י"ב, לרה"ג מרדכי פולגמן הרב ואבד"ק קרית מוצקין)

  הרב אליהו ממן | ניסן תש"ע
  undefined
  שיר למעלות ארצנו

  מצוות התלויות בארץ

  הרב דוד חי הכהן | תש"ע
  undefined
  1:08
  עניני החג

  שירים ודיבורים בענייני חג הסוכות

  ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תש"ע

  התוועדות לקראת עלות השחר בליל הושענא רבה, עם שירים, ניגונים ודיבורים בענייני החג.

  דוד ריינוס | אור לכ"א תשרי תש"ע
  undefined
  53 דק'
  סיפורי רבי נחמן מברסלב

  מעשה בתרנגול הודו

  ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תש"ע

  ביאור על מעשה בתרנגול הודו. ר' נחמן אומר שהוא מובן ל"מבינים". לפני כתיבת התורה שבעל פה היו כל הלומדים משננים ומתוך כך מגיעים להתבוננות פנימית עמוקה ולחוויה עצומה של יצירה. היום, נשארנו עם החכמה אך שכחנו את הבינה הפנימית. עניינים נוספים סביב סיפור המעשה.

  הרב מיכי יוספי | אור לכ"א תשרי תש"ע
  undefined
  מדורים נוספים

  ולקחתם לכם... פרי עץ הדר

  כתב הזוהר הק' (פ' תצוה), כי הפסוק "ולקחתם לכם... פרי עץ הדר" מרמז כלפי שמיא, שהקב"ה נוטל ביום הראשון נשמתו של צדיק שהוא פרי עץ הדר. שנתיים לפטירתו של מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל

  הרב יעקב שפירא | תשרי תש"ע
  undefined
  בימה תורנית

  ההכנה לחג בו נידונים על המים

  הנתונים עגומים. השנה החולפת הייתה החמישית ברציפות שבה כמות הגשמים נמוכה מהממוצע, חקלאים נאלצו לייבש מטעי פרי, לאחר שלכנרת נכנסה השנה רק כחצי מכמות המים הממוצעת. עקב הבצורת המתמשכת, תעסוק ה"במה" השבוע, בנדרש מאיתנו בחג הסוכות, בו "נידונים על המים", כדי שהשנה הקרובה תהיה "לברכה ולא לקללה, לשובע ולא לרזון".

  רבנים שונים | תשרי תש"ע
  undefined
  מסכת החיים

  לקראת המעבר לעולם העליון

  הרב יהודה חיון | אב תשס"ט
  undefined
  זוגיות

  עקרת בית - עיקר או עקר

  בעבר היה ברור לכל אשה שתפקידה העיקרי הוא בבית, "כל כבודה בת מלך פנימה", ומידי פעם, כאשר יש הפוגה בגידול הילדים אפשר לצאת לעבוד. בדורנו המצב שונה.

  הרב אליקים לבנון | אב תשס"ט
  undefined
  ספר תהילים

  תהלים פרק עז

  רבנים שונים
  undefined
  40 דק'
  הזכרת גשמים

  מיקום נהר פרת

  הגבול המזרחי של ארץ ישראל 1 (שיעור 12 בגבולות הארץ)

  מחלוקת הראשונים במיקום הפרת כגבול הארץ; תאריך שאילת הגשמים; המחלוקת בנוסח ברכת הגשמים בין "מטובה" ל"מטובך".

  הרה"ג חיים שטיינר | ט' חשוון תשס"ט
  undefined
  שמחת החג

  סוכות חג השמחה והמים

  מדוע קוראים מגילת קהלת בחג הסוכות, הרי זו מגילה שמלאה בפסימיות וייאוש מן העולם, ואילו חג הסוכות הוא חג השמחה, כפי שכתוב בתורה לגבי חג הסוכות: "ושמחת בחגך... והיית אך שמח"? מדוע יש מצווה מיוחדת לשמוח דוקא בחג הסוכות? מה הסיבה שקבע ה' את חג הסוכות בתקופה הזאת של השנה דוקא? מדוע הסכך, חייב להיות דוקא מן הצומח? מדוע מנסכים בחג הסוכות את המזבח במים, בנוסף לניסוך היין שהיה כל יום?

  הרב הלל מרצבך | תשרי תשס"ט
  undefined
  עניני החג

  קהלת וחג סוכות

  נהגו לקרוא בשבת חול המועד סוכות מגילת קהלת, ויש להבין את הקשר בינה לבין החג.

  הרה"ג דוב ליאור | תשרי תשס"ט
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  איך לבחור שמות לילדים?

  קריאת שמות – עניין חשוב, נתינת שם בברית או בקידוש, איזה שם לתת לילדים?, כשבוחרים שם לילד, צריך לשים לב לעשר כללים, לקרוא בשם ההורים, שינוי שם.

  הרב שמואל אליהו | תמוז תשס"ח
  undefined
  שמחת החג

  תולדות המנהג לזכר שמחת בית השואבה

  פרק י

  א. שמחת בית השואבה בית המקדש ב. זכר למקדש

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  כתבי הקודש ושמות קדושים

  הלכות מזוזה - חלק ב'

  יא - גודל הבית, יב - פתח, יג - ברכת המזוזה, יד - בדיקת המזוזה, טו - דרך קביעת המזוזה, טז - עקירת מזוזות בעת מעבר דירה, יז - מקומה של המזוזה.

  הרב אליעזר מלמד | יז' חשון תשס"ח
  undefined
  37 דק'
  הלכות צומח ובעלי חיים

  שמירת עצי פרי

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ג' פרק ח'

  המצוה לנטוע עצי פרי והאיסור לעוקרם; זעקת העץ; האדם והעץ; מה נחשב עץ פרי; עקירה במטע; עץ חולה וזקן; הסכנה הסגולית; עקירה ע"י גוי; עקירה לצורך: הרחבת דירה, חידוש הגינה, מניעת נזק, דילול,עץ שמסתיר את האור, לצורך מצווה, העברת עץ, תכנון גינה.

  הרב אליעזר מלמד | יד' שבט תשס"ח
  undefined
  עניני מועדים

  סדר הדלקת נרות ליום-טוב

  הסידור המהיר
  undefined
  מחיית עמלק

  ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה

  גם כשאפשר להתחמק מלקיים את הפקודה בתירוצים שונים, לא טוב להשתמש בתירוצים אלא להכריז: אני אינני עובר על דברי תורה!

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יב אדר ב תשס"ח
  undefined
  בין אדם לחברו

  בין אדם לחבירו

  א - ואהבת לרעך כמוך , ג - ואהבת לרעך - כיצד? , ד - איסור שנאה , ה - היחס לרשע, ו - לא תקום ולא תטור , ז - עצירת הריב , ח - לדבר או לסלוח ולא לשנוא, ט - בצדק תשפוט עמיתך - הוי דן את חברך לכף זכות , י - פרטי ההלכה אימתי מצווה לדון לכף זכותיא - לשון הרע, יב - החפץ חיים , יג - מתי צריך לספר דברים רעים על חבר, יד - הלבנת פנים, טו - מצוות אהבת הגר, טז - מצוות המחאה, יז - איסור חנופה לרשעים, יח - איסור מחלוקתיט - מחלוקת נגד רשעים, כ - כופים על מידת סדום, כא - האם "להלשין" על מי ששבר חלון, כב - האם לברוח עם הכיתה, כג - האם מותר לפרסם בעיתון גנותם של אישי ציבור

  הרב אליעזר מלמד | כח אדר א תשס"ח
  undefined
  שמחת החג

  חג הסוכות במקדש

  שורש השמחה הוא במקדש, והזמן המסוגל לכך ביותר הוא בסוכות, הרב מקובר על עילוי המים התחתונים לשורשם, ועל גילוייה של השמחה

  הרב מנחם מקובר | ו תשרי תשס"ח
  undefined
  עניני החג

  מצוות חג הסוכות

  מצות עשה לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות. מצות עשה לישב בסוכה בשבעת ימי החג. מצות עשה ליטול בחג הסוכות ארבעת המינים.

  הרב שמואל הולשטיין | י"ד בתשרי תשס"ז
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  ראש השנה שחל בימים שבת וראשון

  מתוך "קול צופייך" - גיליון 373

  הדלקת נרות לחג ולשבת; סדר התפילה ; תשליך; שלא להכין מיו"ט אחד למשנהו; יקנה"ז בלילה שני.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשרי תשס"ו
  undefined
  לך לך

  דבקות במשימה

  מטרתינו היא הצבת יעדים ומימושם; גם כשהמצב נראה קשה, ההישגים מצטברים; לא נעצור בשום מחיר - אין אנו רוצים ואין אנו יכולים להפסיק.

  הרב יחזקאל פרנקל | פרשת לך-לך התשס"ו
  undefined
  מצוות לימוד תורה

  "וכל תורה שאין עמה מלאכה"

  משנתו של מאור הדור, הראי"ה קוק

  היבט לעולם הסוד; עומק צערו של הראי"ה על המבזים השתדלות טבעית בהשגת ישועת ישראל; מעלת תורה עם דרך ארץ; דברי רמב"ם ודברי גדולי האחרונים בשבח לימוד אומנות, ומעלתה בארץ ישראל; עוז רוחו של הראי"ה נגד מתקיפיו ומתנגדיו; תכנית בעניין הישיבה המרכזית העולמית.

  הרב משה צוריאל זצ"ל | כג תשרי, תשס"ו
  undefined
  5 דק'
  גשמים בארץ ישראל

  כל מיצוי הברכה

  הרב עוזי קלכהיים זצ"ל | תשס"ח
  undefined
  3 דק'
  מעמד הקהל וניסוך המים

  סוכות חג המים

  הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
  undefined
  חסידים מספרים

  אמת מארץ תצמח

  יש אמת ויש אמת. יש אמת הצומחת מן השמים, זו אמת מוחלטת, אך אין אדם מסוגל לעמוד בה; ויש אמת הצומחת מן הארץ ומותאמת לבני האדם, היא מבינה כי לאדם יש מגבלות בהשגתה. אמת זו, מקימה את האדם הנופל על רגליו, מעניקה לו את הסיכוי למצוא את נקודת האמת האנושית.

  הרב אריה הנדלר | אדר ב' תשס"ה
  undefined
  הלכות כלליות

  קריאת התורה בחול המועד סוכות

  סדר קריאת התורה בחול המועד סוכות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | התשס"ב
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  הלכות סוכה

  הלכות סוכה; מקום הסוכה; גודל הסוכה; הדפנות; יציבות; הסכך; חומר הסכך; סכך פסול; סכך גזול; סכך לנצח; פרגולה; סוכה ישנה; ה"מעמיד"; העושה סוכתו תחת האילן; קישוטים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | התשס"ב
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  ארבעת המינים

  ארבעת המינים; "משלכם"; מתנה על מנת להחזיר; שואל שלא מדעת; שותפים; גזול; ילדים; מוקצה; לולב; אתרוג; חסר; פיטם; ניקב; שינוי מראה; הדס; משולש; ראש ההדס; ערבה; גודלה; יבשה; אגידת הלולב;

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | התשס"ב
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  נטילת לולב

  הברכות; סדר הנטילה; שהחיינו; לברך בסוכה; הנטילה; דרך גדילתו; אכילה קודם נטילת לולב; הנענוע; הודו; אנא.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | התשס"ב
  undefined
  הלכות כלליות

  שבת וחג בסוכה

  שמחת סוכות; נרות שבת בסוכה; קידוש ליל החג.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | התשס"ב
  undefined
  הלכות כלליות

  תפילות חג סוכות

  ליל סוכות בשבת; יום טוב ראשון שחל בשבת; יעלה ויבוא בחול המועד; טעויות בתפילה; הלל; הוצאת ספר תורה; קריאת התורה לחג הסוכות; ערבית במוצאי יום טוב; הבדלה במוצאי יום טוב; הושענות; הוצאת ספר תורה; הושענות; הושענות בשבת.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | התשס"ב
  undefined
  אור פני מלך

  היום הקדוש

  בתפילות יום הכיפורים תופס 'סדר העבודה' חלק נכבד. מנהג זה מלמד, שמלבד היות יום הכיפורים יום המוכשר לכפרה, הוא יומה של הקדושה, והיא המאפשרת את התחוללות הכפרה.

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תשס"ה
  undefined
  תשובה

  תשובה מאהבה ותשובה מיראה

  ננסה להבחין בין ב' דרכי התשובה, זו שמיראה וזו שמאהבה, ע"י התבוננות במאמרי חז"ל ודברי רבותינו האחרונים בהסברם.

  הרב רוני קלופשטוק | אלול ה'תשס"ג
  undefined
  עניני החג

  יום הכיפורים וסוכות - "יום חתונתו יום שמחת לבו"

  מהו היחס בין יום כיפור לחג הסוכות?

  הרב דוד דב לבנון | תשנ"ט
  undefined
  רשב"י

  התפתחות תורת הסוד של רשב"י

  לל"ג בעומר

  האם ר' יהודה שדגל ברומאים לא ידע שכל מה שעשו לטובתם עשו? מדוע רבי יהודה לא דרש גם הוא בכבוד אכסניה כמו כל שאר החכמים? מי היה יהודה בן גרים? דרכו של רבי שמעון בר יוחאי.

  הרב דוד דב לבנון | ל"ג בעומר תשנ"ט
  undefined
  נצבים

  לא בשמים היא

  מרגע שירדה תורה ממרומים וניתנה לנו אין אנו יכולים להכריע במחלוקת הלכתית, על פי נבואה או בת קול; התורה איננה בשמים, היא ניתנה לאנשים נורמאלים, שחיים על פני האדמה. לכן היא אינה יכולה לדרוש ממקיימה לשנות מ"אורח כל ארעה" כתנאי לקיום ושמירת מצוות התורה.

  הרב יוסף כרמל | תשס"ד
  undefined
  כי תצא

  אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה?

  האם יתכן שאב ישלם את המחיר על חטא בנו והאם יתכן שהבן ידרש על חטא אביו?

  הרב יוסף כרמל | אלול תשס"ד
  undefined
  ט"ו באב

  לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים

  מדוע יש הקבלה בין יום הכיפורים לט"ו באב? השמחה ביום הכיפורים; האחדות ביום הכיפורים - היא הסיבה למתן לוחות שניות; השמחה בט"ו באב.

  הרב דוד דב לבנון | ט"ו באב תש"ס
  undefined
  שיחות לשלשת השבועות

  אפילו חרב חדה מונחת... אל ימנע עצמו מן הרחמים

  חזקיהו למד מדוד שאפילו אתה נמצא בצרה גדולה התפילה יכולה לעזור; בית המקדש התגלה בזמן שחרב חדה הייתה מונחת על צווארם דבר המלמד על מהותו; האם הקב"ה שמע לתפילת חזקיהו בעניין רישעת בנו?מדוע לא זכה חזקיהו להיות משיח?

  הרב דוד דב לבנון | ימי בין המצרים תשס"ב
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות שילוח הקן

  גדרי מצוות שילוח הקן; ביאור טעמי המצוות בכלל ומצווה זו בפרט; האם יש חובה לקחת את הביצים? דעת הפוסקים ודעת המקובלים; דברים שחובה לדעת לפני קיום המצווה; כיצד משלחים ודין הברכה.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  9 דק'
  נושאים שונים

  הלכות כיפה

  1 - יסוד ההלכה; 2 - האם מותר לצורך העבודה שלא לחבוש כיפה?; 3 - שיעור הכיפה; 4 - כיפה בברכות ותפילות; 5 - כיסוי ראש לרווקות

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  9 דק'
  כיבוד הורים

  הלכות כיבוד הורים ב'

  ארבעת המצוות בכיבוד הורים; ההבדל בין המכה למקלל והסבר חומרת עונשו של המקלל; בגדרי מורא הורים - לא ישב במקומם, יקום בפניהם ולא יקרא בשמם עם פרטי הלכותיהם המיוחדות.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
  undefined
  תפילת העמידה

  צורת עמידת הגוף

  הרב דוד חי הכהן | חשוון, תשס"א
  undefined
  שמחת פורים

  שושנת יעקב צהלה ושמחה

  הרב דוד חי הכהן | תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il