אחדות ומחלוקות

לזכותו של אי-השוויון

לאמרה "אין דבר העומד בפני הרצון" אין מקור יהודי, והיא אינה עומדת בקנה אחד עם המציאות. לא כולם יהיו ראשי ישיבות או טייסים, וההתעקשות על כך ש"כולנו שווים" יוצרת עיוותים

הרב מתניה ידיד | טבת תשע"ח