הרב אלישע וישליצקי

הספדו של צדיק

אזכרה לרב דבליצקי זצ"ל

חסיד שמקיים כל המצוות עד מקום שידו של אדם מגעת. מעט מהנהגותיו הפורחות שכל אחד יכול לזכות וגם יהיה בזה לעילוי נשמת הרב.

הרב חזקיהו פרצוביץ | אלול תשע"ח