נסיונות, קשיים והתמודדויות

מחויבות בלי התכחשות

תהליך התשובה דורש מהאדם שתי תנועות סותרות. האחת היא חיפוש מתמיד אחר הרלוונטיות שלה לחייו בלי להתכחש לכוחותיו המיוחדים, והשנייה היא לימוד תורה מעמיק וקיום מצוות מתוך קבלת עול פשוטה. רק חיבור בין שתי אלו יוכל לעמוד באתגר הלא פשוט של חיים בתשובה.

הרב עמית קדם | תמוז תשע"ט