כי תצא

האם נאמן האב לומר שילדיו ממזרים?

עיונים לפרשה ע"פ הרמב"ם

עיונים לפרשה ע"פ הרמב"ם

הרב מאיר שרעבי | אלול תשע"ט