לימוד בעיון

הרבדים בלימוד הגמרא

מהי שיטת הרבדים? האם היא שיטה טובה ללימוד, או לא? ומהי שיטת הרב נבנצאל בנידון? נכתב ע"י ר"מים בישיבת עתניאל.

הרבנים שמואל אריאל ויעקב נגן | אדר ב' תשס"ג