שבת

דף יומי - מסכת שבת דף ל"א

הרב צח עובדיה | י"ב ניסן תש"פ