שיעורים נוספים

יתומים מבטן

בשם המצוקה האישית של הרצון להביא ילדים לעולם, תרומות זרע וביצית מביאות לעולם ילדים נטולי זהות, שמלבד הבעיה ההלכתית החמורה שהם חשופים לה, גם נשללת מהם הזכות האלמנטרית להכיר את כור מחצבתם.

מיכאל פואה | סיון תשפ"ב